POLISI PEMULANGAN & PENGANTIAN

Polisi pemulangan semula produk tertakluk kepada terma yang berikut:

1. Proses refund duit akan mengambil masa 7 hari bekerja tertakluk situasi,terma dan syarat tertentu.

2.Pihak Firqa Kitchen tidak akan bertanggungjawab diatas apa-apa kerosakan produk selepas pakej dibawa keluar daripada kilang HQ sehingga sampai ke tangan pelanggan melainkan seal pelekat atau kecacatan pada pakej ketika penyerahan produk kepada pihak runner, agen dan pelanggan.

3.Sekiranya tempahan pelanggan tidak diproses pada hari tempahan setelah pelanggan membuat pembayaran disebabkan atas kelalaian pihak HQ, pihak HQ akan memberi ganti rugi dalam bentuk token iaitu percuma sushi Tuna (1 roll) dan tempahan tersebut akan dibawa ke hari yang berikutnya.
Sebarang tuntutan gantirugi harus dibuat melalui pihak admin Firqa Kitchen mengikut waktu pejabat sahaja iaitu 9 pagi -5 petang (isnin-Jumaat). Pihak pelanggan perlu mengisi Borang Tuntutan Ganti Rugi dan menyatakan sebab. Aduan akan diproses selama tiga hari waktu bekerja.

4.Sebarang pembatalan tempahan tidak akan dilayan oleh pihak HQ. Wang tidak akan dikembalikan setelah pelanggan membuat tempahan dan membuat transaksi pembayaran kepada pihak HQ.